Подписаться

Публічна оферта

 

Клієнт — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

Клубок — ФОП Хорсева Ольга Олександрівна

Клієнт, ознайомившись з положеннями цієї публічної оферти, діючи з метою отримання послуг від Клубок, приймає умови цієї пропозиції шляхом оплати послуг Клубок.

1. Визначення понять
1.1. Сайт — інтернет-сайт KLUBOK.COM який представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових оголошень.

1.2. Користувач — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

2. Предмет договору

2.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів запропонованих товарів або послуг.

2.2 Використання можливостей і сервісів Сайта Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Виконавця, в тому числі цієї Угоди.

2.3 Замовлення (акцептування) платних послуг Сайту здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

2.4 Оплата платних послуг Виконавця здійснюється в порядку, зазначеному за адресою https://help.klubok.com/hc/ru/articles/205284722 

2.5 Вимоги до оголошень Користувача зазначени за адресою https://help.klubok.com/hc/ru/articles/203647452 

3. Приймання-передача наданих послуг
3.1. У разі наявності зауважень по наданих послуг, Користувач надсилає зауваження на адресу електронної пошти help@klubok.com протягом одного місяця з моменту виявлення надання послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, послуги вважаються прийнятими Клієнтом належним чином.

3.2. На запит Користувача, Сайт формує на надсилає на адресу електронної пошти Користувача Акт приймання-передачі наданих послуг, скріплений електронним цифровим підписом.

4. Відповідальність сторін
4.1 Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Виконавець, в тому числі її керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

4.3. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

4.4. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

4.5. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера Сайта (пожежа, повінь тощо) є повідомлення хостинг-провайдера.

5. Строк дії договору
5.1. Цей Договор набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

5.2. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на їх тлумачення.

 

ФОП Хорсева Ольга Олександрівна

Адреса: 49050, Україна, 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 94, квартира 16

Дата реєстрації: 27.04.2018
Електронна пошта: help@klubok.com


Дата останнього оновлення: 06.03.2024

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

1 Комментарии

Статья закрыта для комментариев.