Подписаться

Політика приватності / Политика приватности

При реєстрації та публікації оголошень, записів, коментарів на сайті KLUBOK.COM користувач погоджується з цими умовами та приймає на себе зазначені у них права та обов'язки, пов'язані з використанням сайту.

Сайт має право збирати наступну інформацію про Користувачів: ім'я, адресу електронної пошти, історію повідомлень.

Користувач має право користуватися сервісами Сайту, використовуючи обліковий запис на Facebook або інших соціальних мережах. Сайт отримує доступ до даних користувача із соціальної мережі відповідно до налаштувань конфіденційності та використовує лише адресу електронної пошти.

Сайт збирає також дані для покращення якості обслуговування, а саме: IP-адреса комп'ютера, браузер і версія операційної системи, час і дата доступу Користувача до Сайту.

Вказана вище інформація збирається та обробляється Сайтом для наступних цілей: надання послуг, покращення якості послуг, інформування Користувача про нові повідомлення.

Сайт зобов'язується не розкривати та не передавати третім особам зібрані в рамках надання послуг персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, які є обов'язковими згідно з чинним законодавством України.

Адміністрація сайту залишає за собою право змінювати умови користування сайтом, і подальше використання сайту користувачем можливе лише за згодою цього правила.

Інформація, розміщена користувачами сайту, повинна відповідати правилам розміщення оголошень на проекті.

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти будь-який зміст KLUBOK.COM без попередження користувачів.

Видалення облікового запису.

Ви можете написати зі свого облікового запису в службу підтримки або на пошту - help@klubok.com прохання видалити ваші дані. Прохання буде виконано протягом 3-х робочих днів, якщо за вами немає відкритих угод.

Інформація, що міститься на цьому сайті, не може бути відтворена або використана для публікацій без письмового дозволу адміністрації проекту або без активного індексованого гіперпосилання на сайт KLUBOK.COM.

KLUBOK.COM не проводить жодних акцій та розіграшів із грошовими призами. Ніколи не просимо переказувати гроші, крім поповнення рахунку за офіційною адресою klubok.com.

За жодних обставин адміністрація проекту не несе відповідальності за збитки чи витрати, що виникли у зв'язку з сайтом KLUBOK.COM, його використанням або неможливістю використання.

Адміністрація проекту залишає за собою право змінювати інформацію на цьому сайті без попередження.

----------------------------------------------------------------------------------------------

При регистрации и публикации объявлений, записей, комментариев на сайте KLUBOK.COM пользователь соглашается с настоящими условиями и принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием сайта.

Сайт имеет право собирать следующую информацию о Пользователях: имя, адрес электронной почты, история сообщений.

Пользователь имеет право пользоваться сервисами Сайта, используя аккаунт на Facebook или или других социальных сетях. Сайт получает доступ к данными пользователя из социальной сети в соответствии с настройками конфиденциальности и использует только адрес электронной почты.

Сайт собирает также данные для улучшения качества обслуживания, а именно: IP-адрес компьютера, используемые браузер и версия операционной системы, время и дата доступа Пользователя к Сайту.

Указанная выше информация собирается и обрабатывается Сайтом для следующих целей: предоставление услуг, улучшение качества услуг, информирование Пользователя про новые сообщения.

Сайт обязуется не раскрывать и не передавать третьим лицам собранные в рамках предоставления услуг персональные данные и прочую информацию, кроме случаев, которые являются обязательными согласно действующему законодательству Украины.

Администрация сайта оставляет за собой право изменять условия пользования сайтом, и дальнейшее использование сайта пользователем возможно только при согласии с этим правилом.

Информация, размещаемая пользователями сайта должна соответствовать правилам размещения объявлений на проекте.

Администрация сайта оставляет за собой право удалять любое содержание сайта KLUBOK.COM без предупреждения пользователей.

Удаление аккаунта / учетной записи.

Вы можете написать со своего аккаунта в службу поддержки или на почту - help@klubok.com просьбу про удаление ваших данных. Просьба будет выполнена в течении 3-х рабочих дней, если по вам нет открытых сделок.

Информация, содержащаяся на данном сайте, не может быть воспроизведена или использована для публикаций без письменного разрешения администрации проекта или без активной индексируемой гиперссылки на сайт KLUBOK.COM.

KLUBOK.COM не проводит никаких акций и розыгрышей с денежными призами. Никогда не просим переводить куда либо деньги, кроме пополнения счета по официальному адресу klubok.com.

Ни при каких обстоятельствах администрация проекта не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы, возникшие в связи с сайтом KLUBOK.COM, его использованием или невозможностью использования.

Администрация проекта оставляет за собой право на изменение информации на данном сайте без предупреждения.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Статья закрыта для комментариев.